CoachTools PRO is a tool to ease the daily work of coaches, athletes and clubs. With a continuous feedback process and improving the quality of practising, you will help athletes and teams towards the target.

Better tools for success

Continuous feedback process

With continuous listening of athletes you will get a better view and understanding of athletes moods and feelings. You can follow teams and athletes training loads and you are able to react individually and avoid burnouts. With open text feedback you will receive valuable information about the team environment and where you can improve.

Plan your practising

Share the practise calendar and plans easily for athletes and teams. You are also able to share practise content with videos and pictures. With videos you will boost the learning effect and help athletes towards their goals. The coaching team will work better together with all the information always available for everyone.

A view to athletes and teams daily work with reports

Practise load, amount and content reporting

 • A view to athletes and teams load
 • Follow athletes practising comprehensively
 • Detailed view with practise diary
 • Centralise all practise data to one place

See and understand athletes moods

 • Follow athletes and teams moods
 • Gather feedback of every event
 • Create a better team atmosphere
 • Listen, and be an athlete centered coach

Lag

laglicens

 • Samla feedback av träningarna och matcherna
 • Idrottarens och lagets belastningsrapportering
 • Lagets övningsbibliotek
 • Planering av träningsprogrammen och träningsinnehållet
 • Delning av träningsprogrammen och träningsinnehållet
 • Spara träningsmallar
 • Anmälning till händelser
 • Planering av kedjekonfigurationer
 • Feed av meddelanden

Förening

föreningslicens

 • Vy över hela föreningens aktivitet
 • Kombinera lagen under samma förening
 • Vy över lagets välbefinnande
 • Föreningens övningsbibliotek
 • Föreningens historik ständigt tillgänglig
 • Dela träningsmallar till laget
 • Stödja tränarna i vardagen
 • Skapa föreningens grupp av tränare
 • Kommunikation för laget

Klubb

klubblicens

 • Samla feedback av föräldrarna från klubbhändelserna
 • Klubb-övningsbibliotek
 • Händelseskalender
 • Föräldrarnas profiler
 • Anmälning till händelser
 • Feed av meddelanden
 • Föreningens färdiga klubb-övningsmallar
 • Stödja handledarna i klubbhändelser
 • Under F-junior-åldern

laglicens

Samla feedback från träningarna och matcherna

Lyssna på lagets spelare för att få en bättre förståelse om sinnesstämning och belastning. Du har möjligheten att hjälpa spelarna, som behöver ditt stöd.

Idrottarens och lagets belastningsrapportering

Möjlighet att följa grafiska rapporter för spelarnas personliga, samt lagets belastning på dags- och veckonivå. Med hjälp av detta kan du reagera snabbare på överbelastning.

Lagets övningsbibliotek

Samla övningarna i lagets övningsbibliotek. Med hjälp av detta är övningarna lätt tillgängliga, samt lätta att lägga till i träningen. Du kan även använda videon eller bilder för att demonstrera övningen.

Planering av träningsprogrammen och träningsinnehållet

Möjligheten att planera träningsprogrammet direkt in i träningskalendern. Vid enskilda händelser kan du lägga till övningarna som text eller övningar ur övningsbiblioteket.

Delning av träningsprogrammen och träningsinnehållet

Dela träningsprogrammen och träningsinnehållet till hela laget omedelbart! Tilläggningar och förändringar uppdateras direkt till spelarnas och tjänstemännens kalendrar. Idrottarna har möjlighet att bekanta sig med träningarnas innehåll på övningsnivå före träningarna har börjat!

Spara träningsmallar

I träningseditorn kan du skapa färdiga övningsmallar. Dessa mallar kan användas smidigt vid planering av träningar. Du kan skapa mallar för hela träningen, eller endast för en specifik del av träningen.

Anmälning till händelser

Erhåll informationen om vem som kommer vara på plats, samt vem som inte har möjlighet att delta på träningen eller matchen. Anmälningsinformationen är alltid tillgänglig för hela gruppen av tränare. Detta underlättar planerandet samt främjar informationsflödet av träningen.

Planering av kedjekonfigurationer

Med hjälp av anmälningsinformationen kan du planera kedjekonfigurationerna inför träningen eller matchen. Historiken är alltid tillgänglig, vilket underlättar planerandet. Informationen delas till hela gruppen av tränare, och var och en har därmed uppdaterad information tillgänglig.

Feed av meddelanden

Viktiga meddelanden tappas inte längre bort bland överflödet av meddelanden, utan kan enkelt hittas på lagets anslagstavla. Lagets medlemmar kan kommentera och svara på meddelanden. Informationen flöder bättre än någonsin.

föreningslicens

Vy över hela föreningens aktiviteter.

En vy över hela föreningens vardagliga händelser, och kan därmed hjälpa lagen och tränarna i vardagliga arbetsuppgifter.

Kombinera lagen under samma förening

Med hjälp av Föreningslicensen kan alla lag i din förening skapa en enhetlig organisation. Träningsinformation är tillgänglig för hela föreningen och verksamheten blir mer enhetlig.

En vy över föreningens välbefinnande som baserar sig på feedback

Du kan följa med föreningens välbefinnande med hjälp av feedback. Med hjälp av detta verktyg kan du reagera på avvikelser i god tid, samt stödja lagen som är i behov av stöd.

Föreningens övningsbibliotek

Du kan skapa träningar på föreningsnivå. Alla övningar som lagen har lagt till är synliga i föreningens gemensamma övningsbibliotek. Träningsinformationen sprids, och sparas i ett och samma ställe så att den kan återanvändas i framtiden.

Föreningens historik alltid tillgänglig

All träningsinformation för hela föreningen sparas i ett och samma admin, och kan även återanvändas om flera år. Du kan gå tillbaka till tidigare säsonger, för att erhålla information om hur det har tränats. Med hjälp av denna information kan du i framtiden göra bättre planer.

Dela träningsmallar till laget

Föreningen får ett eget övningsbibliotek till förfogande, där man kan skapa egna övningshelheter. Med hjälp av detta kan föreningen skapa en viss standard för fysikträningen, eller övningsmallar för varje årskull.

Stödja tränarna i vardagen

Du kan stödja föreningens tränare i deras arbete. Du kan stödja tränarna med planering av hela träningar, men även med att endast konstruera en uppvärmning.

Skapa föreningens grupp av tränare

Skapandet av träningsgrupper är enkelt, du kan definiera föreningens nyckelövningar för olika årskullar. Befrämja föreningens coaching-verksamhet.

Kommunikation till lagen

Föreningens tjänstemän kan skriva meddelanden på alla föreningens lags feed av meddelanden. Detta ger dig en effektiv kanal för att föra fram föreningens meddelanden.

klubblicens

Samla feedback av föräldrarna angående klubbhändelserna

Föräldrarna kan ge feedback om klubbens verksamhet. Med detta kan föreningen erbjuda bättre verksamhet för barnen.

Klubb-övningsbibliotek

Du får CoachTools-klubb-övningsbiblioteket till förfogande. Biblioteket innehåller färdiga klubbövningar för att stödja planeringen av träningarna.

Föräldrarnas användarprofil

Föräldrarna får sina egna användarprofiler för deras barns klubbar. Med hjälp av användarprofilen kan du se ditt barns händelser, anmäla dig till händelser, samt ge feedback. Barnen kan vara delaktiga i flera föreningar, men all verksamhet är tillgänglig för dig med hjälp av en enda användarprofil.

Händelseskalender

Klubbhändelser är behändigt synliga för föräldrarna i händelsekalendern. Du kan se förändringar och annuleringar i kalendern, och därmed är du ständigt medveten om vart du bör föra ditt barn vid vilken tidpunkt.

Anmälan till händelser

Du ser vilka barn som är påväg, och med hjälp av denna information kan du planera händelserna bättre, samt erbjuda verksamhet av högre kvalitet.

Feed av meddelanden

Viktiga meddelanden tappas inte längre bort bland överflödet av meddelanden, utan kan enkelt hittas på lagets anslagstavla. Klubblagets medlemmar kan kommentera och svara på meddelanden. Informationen flöder bättre än någonsin.

Föreningens färdiga klubb-övningsmallar

Färdiga övningsmallar för klubb-ledare, mallarna innehåller lekar, spel samt övningar med videomaterial. Detta underlättar ledarnas verksamhet vid händelserna.

Stödja handledarna i klubbhändelser

Du kan skapa färdiga träningar för klubb-ledare, för att sänka tröskeln för dem att delta i verksamheten.

Under F-junior-åldern

Klubblicensen är avsedd för barn under F-junior-åldern.

Information om dataskydd

info@coachtools.fi

Plan&Care Sports Oy

c/o Teemu Varis
Kaviokatu 2-4 F 81
15830 LAHTI

Y-tunnus 2845110-2

Bilder: Anssi Koskinen

Jag är intresserad

Fyll i informationen, så kontaktar vi dig och berättar mera om möjligheterna att använda CoachTools-verktygen.